OSMANLI DÖNEMİ VAZO

Osmanlı Dönemi Asya Pazarından Zemzemlik Vazo 23 cm BLEU BLANC