OSMANLI DÖNEMİ DİVİT

Osmanlı Dönemi Figürlü Yazılı Bronz Divitlik. 25 cm .